Beschadigde auto inruilen

Wilt u van uw auto af, dan kan u deze inruilen voor geld bij de garage. Het kan echter zo zijn dat uw auto een mankement heeft of schade. Hier gelden een aantal extra rechten en plichten om te voorkomen dat de koper of verkoper misbruik van elkaar maken. Het is goed om u hier over in te lezen voordat u begint met de verkoop, aangezien het u op lange termijn veel geld en kopzorgen kan schelen.

Als eerste heeft u bij het inruilen van een beschadigde auto een meldingsplicht. Wanneer u weet dat er schade is aan de auto bent u verplicht dit te melden aan de koper, zodat hier in de overeenkomst rekening mee gehouden kan worden. Verzwijgt u deze dingen dan kan de koper u aanklagen voor een schadevergoeding.

De koper zelf heeft een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat hij/zij of een derde de auto goed onderzoekt op mankementen. Wanneer dit is gedaan, bent u verzekerd in het geval van later opkomende problemen. U kan dan niet meer verantwoordelijk worden gehouden voor deze mankementen. De enige uitzondering hier zijn problemen waar u al eerder van af wist en die u niet gemeld heeft.

Er zijn online genoeg verhalen te vinden over malafide autoboeren die proberen mensen op te lichten met plotselinge schadeclaims. Laat u niet kisten en ga grondig voorbereid op pad als u uw beschadigde auto wil inruilen. Wees u goed bewust van uw meldingsplicht en zijn onderzoeksplicht en hij kan u verder niets maken. hopelijk hebben wij u zo voldoende informatie gegeven veel succes met uw koop/verkoop